БЕХАТОН ПЛОЧЕ

behaton  poklopci

БЕХАТОН ПЛОЧЕ РАЗНИХ ОБЛИКА, ВЕЛИЧИНА И БОЈА.

ИВИЧЊАЦИ РАЗНИХ ОБЛИКА И ДИМЕНЗИЈА.

РЕШЕТКЕ, ПОКЛОПЦИ.